Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim

Wymagania:

- 18 lat,

- zaświadczenie lekarskie uprawniające do obsługi burty samowyładowczej.

 

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do obsługi burty samowyładowczej oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

Program szkolenia przewiduje minimalnie 8 godzin zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć praktycznych.

Częstotliwość zajęć dostosowana jest do oczekiwań uczestników. Kurs zazwyczaj przeprowadzany jest w godzinach popołudniowych.

 

© 2016 SUPER PAPIER    www.SuperPapier.pl